Ахтопол

СилистарНамира се в граничната зона с Турция. Обявена е за защитена територия през 1992 г. от Министерството на околната среда на България. Попада на територията на природен парк „Странджа“, а така също и в едноименните защитени зони „Странджа“ за опазване на дивите птици и природните местообитания.

  • Табло на защитената територия

  • Река Силистар

  • Плаж Силистар, Община Царево


Резервация
Телефон за резервация:

(+359) 0887 447 877
Всеки ден от 9.00 до 22.00 часа